PAKA GOLD – HỖ TRỢ HẠN CHẾ QUÁ TRÌNH OXY HÓA GỐC TỰ DO GIÚP TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG – TPBVSK

PAKA Gold – Hỗ trợ điều trị ung thư toàn diện:

– Ngừng suy kiệt

– Giảm độc tính

– Tăng hiệu qua điều trị

Số công bố : 5834/2019-ĐKSP