IRON KALA – Hỗ trợ quá trình tạo hồng cầu. Giúp giảm nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt – TPBVSK

IRON KALA – Bổ máu, Mát máu, Nhuận Tràng

Số ĐKSP : 4062/2020/ĐKSP