Quy định trưng bày hàng mẫu

Với chương trình trưng bày hàng mẫu OvaQ1-SpermQ tại nhà thuốc, DUO Pharma gửi đến các nhà thuốc cơ hội mới để mở rộng thêm vốn điểm tích luỹ, tăng thêm giá trị tích luỹ hàng quý cho các nhà thuốc.

Bắt đầu từ tháng 4/2021, DUO Pharma triển khai dự án trưng bày hàng mẫu tại nhà thuốc với bộ đôi sản phẩm OvaQ1-SpermQ. Đây cũng là bộ đôi hỗ trợ sinh sản tự nhiên, dành cho các cặp vợ chồng muộn con hàng đầu hiện nay tại nhà thuốc.

Theo nguyên tắc trưng bày hàng mẫu OvaQ1-SpermQ của DUO Pharma, nguyên tắc được tính điểm như sau:

Ở Level 0, vị trí hàng mẫu có thể linh động ở các tủ quầy theo sắp xếp của nhà thuốc cho phù hợp!

Như vậy, với việc trưng bày sản phẩm mẫu hằng tháng, nhà thuốc sẽ tự động được tích luỹ vào điểm thưởng quý hiện tại của mình với lượng điểm tương đương tuỳ theo vị trí trưng bày. Đây cũng là quy chế mới, cởi mở hơn và tự do hơn cho các nhà thuốc đang bán sản phẩm của DUO Pharma.

Lưu ý:
– Tích luỹ hàng mẫu trưng bày hiện nay DUO Pharma đang áp dụng chỉ với bộ đôi OvaQ1-SpermQ.
– Sắp xếp hàng mẫu trưng bày như các hình minh hoạ trên, đối xứng giữa các sản phẩm và cân đối theo bố cục chung.

Chúc các nhà thuốc luôn phát đạt, thành công!